Veri Depolama Çözümlerimiz

Bilgi, iş sürekliliği açısından her kurum için öneml bir yer tutar. Yıllar içinde kurumlar büyüdükçe, çalışan sayısı arttıkça, kurumların sosyal ve ticari yapıları karmaşık hale geldikçe bilginin önemi artmaya devam etmiştir. Gelişen dünyada bilgisayar teknolojisiyle beraber dijital bilgi bankaları oluşmuştur. Dijital veri miktarlarının çok hızlı bir artış göstermesi ve tahminlerin ötesinde de büyümeye devam etmesi depolama ve güvenlik önlemleri konusunda uzmanlıkların oluşması sonucunu doğurmuştur.

Farklı yaşam döngülerine sahip olan veri, performans/maliyet noktasında belirlenecek en uygun çözümle saklanmak zorundadır. Verinin saklanacağı medyayı belirlemek için dikkat edilmesi gereken birtakım ölçütler bulunmaktadır ölçütler şunlardır.

Yaşadığımız günlerde yapılan yatırımların büyük bir kısmı veri saklama, kullanma ve yönetme amacıyla yapılmaktadır. Metin verilerinin yanında, ses ve görüntü gibi daha fazla saklama kapasitesi gerektiren verilerin de yaygınlaşma nedeni ile disk kapasiteleri GB (gigabyte) seviyelerinden TB (terabyte) seviyelerine çıkmıştır. Bu denli yoğun verilerin sağlıklı ve problemsiz bir şekilde korunabilmesi için daha esnek, akıllı ve kolay yönetilen veri depolama çözümleri gerekiyor. Bu yaklaşımın sunduğu yararlar ise şu şekilde sıralanabilir;

Felaket Kurtarma Sistemleri

Verilerin güvenliğini her şartta temin etmek ve iş sürekliliğini sağlamak için kritik verilerin ve uygulamaların olduğu kurumlarda sistemlerin yedekleri uygun lokasyonlarda tutulması gerekir. Çünkü olabilecek tabi bir afet ya da yangın gibi hallerde uygulamanın devam etmesi ve verilerin kaybolmaması için felaket kurtarma senaryoları oluşturulmalı ve olabilecek tüm ihtimaller göz önünde tutularak tasarım çalışmaları yapılmalıdır. Bu sayede kritik veri ve uygulamalarda iş sürekliliği sağlanmış olur.

Bu sistemde, lokalde depolanan veri aynı zamanda çevrimiçi ve senkron olarak yakın lokasyondaki sisteme genis bant ağ sistemleri (fiber vs.) aracılığıyla aktarılmaktadır. Burada tüm sistemlerin yedeğinin bulundurulması sayesinde, çıkabilecek yangın benzeri bir afet halinde, kullanıcılar tüm veriler korunmuş halde yakın lokasyondaki sistemden çalışmaya devam edecektir. Bu sayede iş kaybı sıfıra çekilmiş olacaktır. Deprem benzeri doğal afetlere karşı ise yakın lokasyona ek olarak daha güvenli uzak bir lokasyona konumlandırılan sistemler sayesinde verinin güvenliği maksimum seviyede sağlanmış olacaktır. Uzak lokasyona veriler kurumsal hatlar üzerinden asenkron olarak gönderilmesi uygun olacaktır.